Activități pentru care ai nevoie de autorizație de mediu

Publicat pe 1 Aprilie 2020
Ești un antreprenor la început de drum și nu știi dacă activitățile pe care le desfășori au nevoie de o autorizație de mediu? Pentru aceasta este esențial să înțelegi ce presupune un astfel de act de reglementare și cum poți verifica dacă te încadrezi între firmele care au nevoie de o autorizație de mediu. Ești un antreprenor la început de drum și nu știi dacă activitățile pe care le desfășori au nevoie de o autorizație de mediu? Pentru aceasta este esențial să înțelegi ce presupune un astfel de act de reglementare și cum poți verifica dacă te încadrezi între firmele care au nevoie de o autorizație de mediu.

În primul rând, autorizația de mediu reprezintă actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și parametrii de funcționare ai unei activități existente sau ai unei activități noi, care au un posibil impact semnificativ asupra mediului. Atenție! Acest act este obligatoriu încă de la punerea în funcțiune.

✔️ Totuși, nu toate firmele necesită o astfel de autorizație de mediu, iar activitățile pentru care se solicită un astfel de act de reglementare sunt menționate în Anexa 1, ediția Rev 2 a codurilor CAEN din HG 1798/2007. Poți cere consultants pe CAEN-ul tau, aici.

De asemenea, în cazul în care ai nevoie de o autorizație de mediu, este necesar să cunoști autoritatea competentă căreia trebuie să te adresezi pentru emiterea unui astfel de act. După caz, va fi nevoie să iei legătura cu una dintre aceste autorități:

↪️ Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județe;

↪️ Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (APM) pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ, cu excepția celor care se desfășoară în perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;

↪️ Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” pentru activitățile desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;

După ce ai identificat activitățile ce necesită autorizație, se vor iniția demersurile necesare procedurii de solicitare și obținere a autorizației de mediu.

Acestea pot fi realizate de către fiecare agent economic în parte (cu excepția întocmirii documentației care necesită atestare din partea Ministerului Mediului) sau prin externalizarea către o companie de consultanță care poate asigura suportul necesar de la depunerea solicitării și până la obținerea actului de reglementare.

Poți apela, deci, la o companie de consultanță de mediu și externaliza astfel toate etapele procedurale. Specialiștii din domeniul protecției mediului pot depune documentația, pot întocmi toate documentele, aducând completările necesare, având posibilitatea de a participa în cadrul ședințelor realizate de către APM în vederea evaluării solicitării de obținere a autorizației de mediu. 

În cazul în care decizi să parcurgi individual toate etapele, trebuie să știi că ai nevoie să întocmești un dosar cu acte. Acest dosar de solicitare pe care îl depui la autoritatea competentă, trebuie să conțină următoarele documente pentru obținerea autorizației de mediu:

Cerere pentru eliberarea autorizației;

✔️ Fișa de prezentare și declarație;

✔️ Dovada că a fost făcută publică solicitarea;

✔️ Certificat de înregistrare al firmei (CUI);

✔️ Certificat constatator emis de O.R.C.;

✔️ Dovada deținerii spațiului (contract de vânzare- cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, etc.);

✔️ Planul de situație a obiectivului/ amplasamentului (plan anexă la certificatul de urbanism);

✔️ Planul de încadrare în zonă a obiectivului (plan anexă la certificatul de urbanism);

✔️ Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu (dacă există acord de mediu), formularul de înregistrare însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire (dacă este cazul);

✔️ Dovada plății tarifului de parcurgere a procedurii de autorizare. Tariful pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu este de 500 lei și se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.

✔️ Ulterior depunerii dosarului, un membru al autorității competente va face o vizită la punctul de lucru ce urmează a fi autorizat prin care va verifica amplasamentul. Astfel se va ține cont de documentele depuse pentru ca toate cele menționate în acte să corespundă cu ceea ce se regăsește la fața locului. Este posibil ca în cadrul vizitei să se solicite și alte documente, în funcție de activitățile desfășurate de agentul economic.

✔️ În final, autorizația de mediu se eliberează în maxim 90 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet (incluzând și revizuirea în cazul solicitării suplimentare).

Așadar, autorizația de mediu este un act obligatoriu pentru o serie de activități menționate în lista de coduri CAEN, iar obținerea sa poate fi un proces anevoios. Pentru a-ți lua grija de la documentație și dosare poți apela la o companie de consultanță de mediu precum Smart Environment care să îți ofere expertiza și experiența în domeniul protecției mediului. 

Domenii: Afaceri

Organic Communications

Agentie de marketing digital. Suntem strategi cu suflet creativ.Obsedati de comportamentul consumatorilor tai.Sapam in gramezi de date si vedem tot ceea ce se cauta despre produsele si industria...

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →