Administrator Blocuri şi Asociaţii de Proprietari

Publicat pe 7 Februarie 2020
Admin Imob GA a constatat că Asociaţiile de Proprietari au nevoie de un pachet de servicii suplu, fară costuri inutile. Mizăm pe sprijinul membrilor Comitetului Executiv, Preşedintelui şi proprietarilor care doresc să se implice în această activitate, pentru o excelenta administrare a imobilului.

Cei mai multi administratori de blocuri din România, nu au pregătirea necesară pentru a desfăşura această activitate, iar legislaţia din România este de multe ori neclară sau incompletă, fapt care este valabil şi în cazul legislaţiei asociaţiilor de proprietari.

Acestea sunt principalele motive pentru care multe dintre Asociaţii au probleme mari în alcătuirea situaţiilor contabile, uneori chiar contravenind legii, iar amenzile în aceste situaţii 

se pot ridica la sume considerabile care vor fi plătite tot de către asociaţie.

Experienţa Admin Imob GA ne recomdanda sa desfasuram activitatea de Administrator bloc Bucuresti ( sector 1 | sector 2 | sector 3 | sector 4 | sector 5 | sector 6 ) si Ilfov, în domeniul administrării de imobile oferind avantajul unei experiente ce va rezolva eventualele probleme existente la momentul preluării şi a aduce situaţia contabilă a blocului dumneavoastră la un nivel ridicat de corectitudine, siguranţă şi transparenţă.

Garantam ca activitatea noastră este bazată pe transparenţă, profesionalism şi responsabilitate. Credem că sunt suficiente motive pentru a consulta următoarele servicii ce pot fi puse la dispoziţia asociaţiei şi/sau proprietarilor din cadrul imobilului.

Contabilitate

    • Organizarea şi conducerea contabilității în partidă simplă;

    • Întocmirea listelor lunare de plată a întreţinerii în conformitate cu reglementările legale;

    • Întocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrului pentru evidenţa fondului de rulment, registrului pentru evidenţa sumelor speciale, registrului pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare;

    • Calcularea şi încasarea penalizărilor conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală;

    • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine Asociaţia de Proprietari;

    • Editarea ştatelor de plată pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;

    • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;

    • Plata impozitului şi contirbuţiilor datorate de Asociaţia de Proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;

    • Depunerea declaraţiilor fiscale pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;

    • Plata tuturor facturilor emise de furnizori;

    • Prezentarea rapoartelor sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile;

    • Întocmirea şi prezentarea anuală, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

Casierie

Încasarea, cu frecvenţa şi în locurile specificate în contract, a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite asociaţiei de proprietari.

Administrare tehnică

    • Inspectarea periodică a proprietăţii comune;

    • Inspectarea proprietăţii individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună;

    • Procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente proprietăţii comune a asociaţiei de proprietari;

    • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociaţia de proprietari cu furnizorii de bunuri şi servicii şi supravegherea lucrărilor de reparaţii şi participarea la recepţia acestora;

    • Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcării acestora;

    • Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uşi sau ferestre, etc)

Cenzorat

Admin Imob GA prestează servicii de cenzorat pentru asociaţii de proprietari, venind în sprijinul proprietarilor prin consultanţă și colaborare cu organele de conducere ale asociației și administrator, pentru bunul mers al activitaţilor în asociaţia dumneavoastra.

Raportul De Cenzorat asigură un plus de transparență atât în comunicarea internă, reprezentând un instrument util în depistarea și reglarea din timp a eventualelor erori de calcul, înregistrare, evidenţă sau repartizare.

Audit

Avem capacitatea evaluării situației juridico-financiare precum şi a optimizării proceselor din cadrul asociaţiei de proprietari.

Acţiuni de evaluare ale:

    • sumelor încasate și destinaţia acestora, plăţile efectuate, soldurilor și disponibilităților bănești;

    • înregistrărilor legale în contabilitate precum şi a existenței tuturor registrelor prevăzute de lege;

    • calculelor cotei de plată la întreţinere sau a penalităţilor operate în lista de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari;

    • legalității și corectitudinii constituirii și folosirii fondurilor necesare

Acțiuni pentru optimizarea activității asociației:

    • analiza efectuării tuturor activităților necesare angajării în contractele cu furnizorii de bunuri și servicii (existența selecțiilor de oferte, negocierea clauzelor contractuale, etc);

    • determinarea cauzelor perceperii unor sume penalizatoare de către furnizorii de servicii și cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată;

    • stabilirea potențialelor prejudicii cauzate asociației de proprietari sau membrilor acestora.

Curăţenie

Curăţenia la bloc a fost dintotdeauna o problemă pentru membri, iar dintre aceştia Preşedintele Asociaţiei ca persoană care reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, dar şi cu autorităţile statului, are cele mai multe batăi de cap.

Admin Imob GA furnizează servicii de curăţenie aferente spaţiilor comune, interioare şi exterioare (hol intrare, garaje, casa scărilor, spaţii tehnice, holuri, alei exterioare de intrare în imobil). Administratorul va fi responsabil pentru asigurarea personalului, supravegherea, pregătirea şi inspecţia necesară pentru realizarea acestor servicii:

    • Program 5 zile pe saptămână

    • Măturat şi spălat intrarea în imobil, ascensor, aleea de acces în imobil - zilnic

    • Spălarea uşilor ascensorului

    • Măturat aleea din jurul imobilului

    • Spălat geamuri intrare în imobil

    • Şters balustrade

    • Măturat şi spălat scări

    • Spălat europubele

    • Pregătire europubele pentru golire corelat cu programul de ridicarea deşeurilor

    • Curăţenie în grădina (hârtii, sticle, resturi...etc.)

    • Desfundat tubulatură gunoi

    • Curăţirea spaţiului aferent fiecărei ghene de pe etaj

    • Şters praful şi îndepărtat pânzele de paianjen din interiorul imobilului

Ne puteti contacta la: https://adminimobga.ro/ | office@adminimobga.ro | 0773 850 548

Domenii: Imobiliare

EDCORA IT SERVICES SRL

Reunim cele mai importante tehnici și tactici de optimizare si promovare online. Edcora transformă bugetul de promovare din cheltuială în investițe profitabilă. EDCORA iți oferă soluția perfectă...

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →

Platforma Comunicate Wall-Street.ro poate permite doar introducerea unor link-uri NoFollow. Pentru publicarea unui comunicat cu link DoFollow vă rugăm să trimiteți solicitarea către bogdan.ilie@internetcorp.ro. Mulțumim!