Anunt de recrutare al Societatii CUPRU MIN SA

Publicat pe 2 Martie 2018
Pentru pozitia de DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR si DIRECTOR TEHNIC

CUPRU MIN SA este unicul producător din România având ca obiect principal de activitate extracția de minereuri metalifere neferoase, prepararea minereurilor cuprifere și valorificarea concentratului cupros și a metalelor prețioase. Compania are 568 de angajați și deține dreptul de exploatare pentru circa 60% din rezervele naturale de cupru ale României.

Acționarul unic — statul român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri — a stabilit pentru CUPRU MIN SA obiectivul strategic de a exploata în mod sustenabil pe termen lung rezervele de minereuri neferoase, cu efect de regenerare economică a industriei specifice și cu impact pozitiv semnificativ în dezvoltarea durabilă a mediului economic, social și cultural din zona geografică de prezență, în calitate de companie de stat organizată și condusă conform prevederilor legale și bunelor practici de guvernanță corporativă.

Compania CUPRU MIN SA lanseaza procedura de recrutare si selectie pentru: Director General, Director Financiar și Director Tehnic

Candidații trebuie să aibă experiență dovedită în managementul schimbării la nivel organizațional și abilitatea de a genera și implementa modificări semnificative în cultura organizatională.. Candidații trebuie să dispună de o bună reputație la nivel personal și profesional.

Cerintele Generale pentru toate cele 3 pozitii:

-   Competente de conducere

-   Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;

-   Competente de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite;

-   Competente de negociere;

-   Competente de motivare si dezvoltare a personalului din subordine;

-   Cunoştinţe de guvernanţă corporativă

-   Viziune strategică demonstrată

-   Abilităţi de comunicare interpersonală

-   Experiență în conducerea, formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii acestora

-   Managementul schimbării

 

BENEFICII

Fiecare dintre posturile mentionate va beneficia de o remunerație competitivă în concordanță cu responsabilitățile pozitiei, cu efortul depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele obținute, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în limitele generale aprobate de acționarul unic.

Daca doriti sa candidati puteti trimite un CV pe adresa de e-mail anca.velcescu@wyser-search.com,  de asemenea poate fi transmis prin fax la nr. 0258-780710/ 780712 sau prin poștă la sediul companiei CUPRU MIN SA adresa Piaţa Petru Dobra, Nr.1, Abrud, în atenția departamentului de resurse umane, specifincând clar numele pozitiei pentru care aplicati.

 

ROLUL DIRECTORULUI GENERAL

Directorul General va organiza și va conduce activitatea curentă a companiei în conformitate cu sistemul de indicatori de performanță financiari și nefinanciari ce va fi inclus în contractul de mandat negociat și convenit cu Consiliul de Administrație, astfel încât compania să-și atinga obiectivele stabilite prin Planul de Administrare ce va fi aprobat de acționarul unic.

PROFILUL CANDIDATULUI

Candidații trebuie să dețină experiență prealabilă de top management, cu o înțelegere aprofundată a sistemelor de management în industrie și cerințelor unei activități eficiente într-un mediu economic competitiv; experiența în cadrul unei companii din industria extractivă constituie un avantaj:

CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTARE

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

-   Minim 10 ani experienţă profesională, dintre care minim 5 ani în funcţii de conducere în companii cu cifra de afaceri de minim 10 milioane euro și minim 300 de angajaţi

-   Absolvent(ă) de studii superioare

-   Cunoaşterea limbii române și a unei limbi de circulaţie internaţională

-   Experienta in elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare, optimizare si modernizare de companii

-   Experienţă în relaţia cu autorităţile publice; cunoştinţe aprofundate de legislaţie în domeniul de activitate al compani

Criterii specifice care constituie avantaj:

-   Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master în domeniile: management /tehnic / juridic

 

ROLUL DIRECTORULUI FINANCIAR

Directorul Financiar va conduce în cadrul companiei activităţile financiar-contabile, de bugetare, de analiză economică, de formulare și implementare a politicilor financiar-contabile, de ținere a tuturor evidențelor/raportărilor financiare și fiscale conform legii și reglementărilor interne, de planificare și efectuare la termen a plăților păstrând echilibrul fluxurilor de numerar, de analiză a eficienței utilizării fondurilor, structurii cheltuielilor, stocurilor și altor indicatori financiari.

PROFILUL CANDIDATULUI

Candidatii trebuie sa dețină experiență prealabilă de management în întreprinderi performante din industrie/comerț/prestări servicii, să dețină o înțelegere aprofundată a unui mod de lucru cât mai eficient într-un mediu economic competitiv; experiența în cadrul unei companii din industrie constituie un avantaj.

CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTIE

Criterii de recrutare şi selectie necesar a fi îndeplinite cumulativ:

-   Minim 10 ani experienţă profesională, din care minim 5 ani în funcţii de conducere în companii cu cifra de afaceri de minim 30 milioane euro și minim 300 salariați

-   Absolvent(ă) de studii superioare cu profil economic

-   Cunoaşterea limbii române și a unei limbi de circulaţie internaţională

-   Experienta in implementare si utilizare sisteme informatice complexe tip ERP si Business Intelligence;

-   Cunostinte si experienta in domeniul Standardelor Internationale de raportare Financiara – IFRS

-   Cunostinte solide in domeniul legislatiei financiar – contabile, fiscale, controlului financiar, relatiilor de munca;

-   Experienta in managementul financiar – analiza, planificare, trezorerie, raportari;

-   Reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional si personal;

   

Criterii specifice care constituie avantaj:

-   Calificare ca auditor financiar/expert contabil

-   Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master în domeniile contabilitate/fiscalitate/finanțe/management

-   Experienţă în companii locale şi internaţionale

-   Experiență în relaţia cu autorităţile fiscale, cu băncile, cunoştinţe solide privind legislaţia și practica fiscală

-   Cunoştinţe de guvernanţă corporativă

 

ROLUL DIRECTORULUI TEHNIC

Persoana care va ocupa această poziție va fi responsabilă pentru strategia de investiții a companiei (incluzând importurile de tehnologie, licențe, utilaje și echipamente, asigurarea utilizării corecte a echipamentelor de lucru și protecție), pentru programele de revizii și reparații periodice, pentru punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor, pentru asigurarea respectării normelor de mediu și protecția muncii.

PROFILUL CANDIDATULUI

Candidatii trebuie sa dețină experiență prealabilă de management în întreprinderi performante din industrie, să dețină o înțelegere aprofundată a unui mod de lucru cât mai eficient într-un mediu economic competitiv; experiența în cadrul unei companii din industria extractivă / de prelucrare a mineralelor / constructoare de mașini constituie un avantaj.

CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTARE

    Criterii de recrutare şi selectare necesar a fi îndeplinite cumulativ:

-   Minim 10 ani experienţă profesională, din care minim 5 ani în funcţii de conducere în companii cu cifra de afaceri de minim 30 milioane euro și minim 300 salariați

-   Absolvent(ă) de studii superioare cu profil tehnic

-   Cunoaşterea limbii române și a unei limbi de circulaţie internaţională

Criterii specifice care constituie avantaj:

-   Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master în domeniile tehnic/management

-   Experienţă în companii locale şi/sau internaţionale

-   Viziune strategică demonstrată

-   Gestionarea de proiecte de investitii cu valoare de peste 2 milioane de euro

-   Cunoştinţe de guvernanţă corporativă

-   Cunoștințe solide în domeniul tehnologic, în special cu privire la instalații, mașini și echipamente de extragere și prelucrare a mineralelor

-   Expertiza in industria extractiva

-   Competente de aplicare a tehnicilor de management de proiect

Domenii: HR

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →

Platforma Comunicate Wall-Street.ro poate permite doar introducerea unor link-uri NoFollow. Pentru publicarea unui comunicat cu link DoFollow vă rugăm să trimiteți solicitarea către bogdan.ilie@internetcorp.ro. Mulțumim!