Apostila - ce este și în cazul căror acte este necesară

Publicat pe 20 Octombrie 2021
În prezent, relațiile economice și sociale dintre statele lumii s-au intensificat și complicat. Pe de o parte există fenomenul migrației, oameni care sunt nevoiți să-și părăsească locuințele din diferite motive (climatice, sociale, politice) și pe de altă parte fenomenul globalizării, această deschidere extraordinară în ceea ce privește piața muncii.

Tocmai de aceea, la nivel internațional, au apărut proceduri noi, cu scopul de a ține pasul cu aceste schimbări. Apostila pentru documente este o astfel de procedură internațională. Foarte pe scurt, este vorba despre un certificat emis de statul care a eliberat actul, prin intermediul unei autorități desemnate în mod special să facă asta.

Apostila a apărut odată cu adoptarea Convenției din 5 octombrie 1961, din dorința de a suprima necesitatea supralegalizării actelor oficiale străine. Apostilarea se aplică actelor oficiale întocmite pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției care trebuie să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției. Este vorba de fapt despre o supralegalizare a unui document deja legalizat, cu scopul ca documentul respectiv să fie recunoscut într-o țară semnatară a Convenției de la Haga. Explicația este simplă, un stat nu are de unde să știe că documentele oficiale eliberate de alt stat nu sunt false, de aceea este nevoie de această autentificare din partea statului emitent.

Termenul de „apostilă” vine din francezul „apostille” (mențiune pe marginea unui înscris) și presupune aplicarea unei ștampile pătrate care are un conținut special. Ștampila se aplică pe fiecare pagină a documentului. După ce a fost ștampilat, documentul apostilat are putere juridică și poate fi folosit cu depline puteri pe teritoriul altui stat.

În unele cazuri, apostilarea se face nu prin intermediul ștampilei, ci a unei foi atașate la act, care are același text ca și cel de pe ștampilă. Textul trebuie să cuprindă numele actului apostilat, cine este persoana care l-a semnat, în ce dată și unde s-a aplicat apostila. Înscrisul atașat trebuie să aibă și un număr de înregistrare.

Când este nevoie de apostilă

Apostila este necesară atunci când trebuie autentificată originea unui act oficial. Poți avea nevoie de apostilă atunci când te căsătorești, sau când vrei să aplici pentru o altă cetățenie. Apostila se poate aplica fie pe actul original, fie pe traducerea legalizată, fie pe copia legalizată.

Ce se înțelege prin acte oficiale

Sunt considerate acte oficiale următoarele tipuri de documente:

 • documentele care sunt eliberate de către o autoritate a statului, grefier sau executor judecătoresc.
 • documente administrative.
 • acte notariale
 • declarații oficiale.

Cine poate apostila documente

Autoritățile care pot aplica apostila sunt:

 • Camera Notarilor Publici (când este vorba de acte notariale).
 • Instituția Prefectului (pentru documente administrative).
 • Tribunal (pentru hotărâri judecătorești sau acte emise de Registrul Comerțului).

Pentru care acte este nevoie de apostilare

Cele mai importante documente pentru care este nevoie de apostilă sunt:

 • actele de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, deces).
 • actele care dovedesc schimbarea numelui.
 • acte privind domiciliul, cetățenia.
 • certificat de cazier (judiciar, fiscal).
 • certificate pentru evitarea dublei impuneri.
 • acte referitoare la raporturile de muncă.
 • acte de studii.
 • acte privind calificarea într-o meserie.
 • acte medicale.

Pentru care acte nu este nevoie de apostilare

Cele mai importante acte pentru care nu este nevoie de apostilare sunt:

 • actul de identitate;
 • pașaportul;
 • copiile actelor administrative sub semnătură privată;
 • hotărâri judecătorești.

Actele de care este nevoie pentru obținerea apostilei

Pentru eliberarea apostilei trebuie depuse următoarele acte:

 • cerere prin care se solicită apostilarea (o singură cerere, indiferent de numărul actelor aceluiași titular pentru care se solicită apostilarea).
 • actul pentru care se solicită apostilarea, în original.
 • dovada achitării taxei pentru prestarea serviciului de eliberare a apostilei.

Domenii: Lifestyle

Digital Workforce SRL

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →

Platforma Comunicate Wall-Street.ro poate permite doar introducerea unor link-uri NoFollow. Pentru publicarea unui comunicat cu link DoFollow vă rugăm să trimiteți solicitarea către bogdan.ilie@internetcorp.ro. Mulțumim!