CASE – utilaje pentru constructii de cursă lungă

Publicat pe 4 Ianuarie 2019
Producătorul de utilaje CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT a avut un an 2018 excelent, lansând nu numai noi serii de utilaje, dar și reușind testarea lor în faţa clienţilor în cadrul celor mai importante manifestări de profil din lumea întreagă, dar și local, prin dealerii naţionali.

În România, reprezentantul unic pentru utilajele de construcţii CASE este TITAN MACHINERY, care din anul 2011 a consacrat tradiţia demo-showurilor, desfășurate în întreaga ţară. În cadrul fiecărei demonstraţii, constructorii au ocazia să le vadă la lucru și chiar să testeze performanţele noilor generaţii de utilaje. Dar la fiecare demonstraţie sunt prezente alte tipuri de utilaje CASE, deoarece producătorul mondial este unul dintre puţinii constructori full-line. Dacă începutul de an a fost marcat de nu­meroase lansări, prezentări care au avut loc în cadrul expoziţiei INTERMAT Paris sau chiar mai devreme, pe parcursul întregului an uti­lajele au trebuit să demonstreze în practică, în condiţii dificile, încrederea investită în ca­lităţile lor. 

Utilajele de carieră – testul rezistenţei

Mutându-se din Franţa în Anglia, CASE a oferit un spectacol complet în cadrul expozi­ţiei tradiţionale Hillhead, desfășurate în in­teriorul unei cariere de mari dimensiuni. Cu această ocazie cele două sisteme electroni­ce de control, SiteWatch și SiteControl, spe­cial create pentru o exploatare cu costuri re­duse a utilajelor CASE au fost adevărate ve­dete ale expoziţiei, fiind realizate numeroa­se demonstraţii practice, acestea fiind mon­tate pe diferite tipuri de utilaje. 

Aici a avut loc și o premieră, fiind prezen­tat excavatorul din seria D, modelul CX750. Aceasta este cea mai mare și mai puternică mașină din gama de excavatoare. Cu o pute­re de 512 CP, acesta oferă cea mai bună pro­ductivitate pentru clasa sa, oferind o forţă de săpare maximă măsurată la nivelul cu­pei de 366 kN. Șasiul și atașamentele fron­tale au fost consolidate în majoritatea se­riilor D, în special, modelul CX750D fiind ca­pabil să lucreze în cele mai dure condiţii și să asigure o durată maximă de funcţiona­re. Tot la Hilhead a fost prezentat și mode­lul CX210D, acesta, la fel ca și toate echipa­mentele din această gamă întrunind stan­dardele Tier 4 Final, rezultatul fiind o men­tenanţă minimă, fără să fie nevoie de filtru de particule diesel (DPF) sau de costuri de service asociate. 

Designul, un elemente definitoriu

Încărcătoarele pe roţi CASE au avut din­totdeauna o reputaţie solidă în ceea ce pri­vește furnizarea unei performanţe de lucru deosebite în aplicaţiile de carieră și cele te­rasiere. Este și cazul celei mai noi serii G ce cuprinde modelele 1021G, 821G și 721G. Ofe­rind un confort superior și protecţie pentru operator și vizibilitate mult îmbunătăţită, această gamă a ridicat standardele indus­triei echipamentelor de construcţii. Perfor­manţa absolut impresionantă este oferită de motoarele diesel EU Stage IV/Tier 4, pro­ducţie proprie.

Designul seriei G de încărcătoare fronta­le a fost selectat cel mai bun la categoria In­dustrial de către Ateneul din Chicago – Mu­zeul de Arhitectură și Design și Centrul Euro­pean pentru Arhitectură Artă Design și Stu­dii Urbane – din miile de înregistrări trimise de către cei mai mari producători și cele mai mari firme de design industrial din întreaga lume. În calitate de câștigător al premiului, designul încărcătoarelor frontale CASE seria G, face acum parte din Colecţia Permanentă de Design a Muzeului.

Rezistent, mai rezistent, dar cel mai economic?

Buldozerul 2050 din seria M poate fi ca­racterizat prin putere și precizie. Cel mai ma­re model din gamă, această mașină de 20- 22 tone a fost proiectată cu ideea de “masă și mușchi” în minte. Dotat cu un nou șasiu și cu tehnologia SCR, timpii consumaţi cu men­tenanţa și cu consumul de combustibil sunt acum reduși substanţial.

Cele trei modele de buldozere CASE din seria M sunt construite pentru o putere ma­re de împingere și o precizie gradată, în func­ţie de cerinţe. Motorul turbo livrează un cu­plu înalt și o forţă pe măsură. Acestea au un sistem eficient de răcire, echipat cu un ven­tilator reversibil, fiind proiectat astfel încât radiatoarele să lucreze fără nici o suprapu­nere, fiind montate precum feţele unui cub, iar fiecare radiator să primească aer proas­păt, o invenţie originală CASE. Cu pragul său ATB extrem de înalt, pachetul de răcire fur­nizează o performanţă mai mare atunci când temperaturile sunt ridicate și nu ne­cesită vreo modificare pentru lucrul în con­diţii extreme.

Citește articolul complet pe https://www.titanmachinery.ro/noutati/noutati-1/case-utilaje-de-cursa-lunga/

Domenii: Constructii

SC CONCEPT24 ONLINE SRL

Concept24 este o companie de web development, cu peste 12 ani de experienta, avand proiecte dezvoltate in Europa, SUA si Canada. Ne sustinem partenerii in dezvoltarea afacerilor prin servicii...

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →