Ce trebuie să știi despre concediul medical. Drepturi și obligații

Publicat pe 30 Ianuarie 2020
Orice salariat are dreptul să beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferentă, iar angajatorul este obligat prin lege să-i acorde această perioadă liberă.

Specialiștii în resurse umane trebuie să știe cum se calculează concediul medical, ce tipuri de concediu medical există, care sunt modalitățile de acordare și prevederile legale în domeniu.

De asemenea, și angajații trebuie să cunoască ce presupune concediul medical și cum vor fi plătiți în timpul repausului. Îți prezentăm în articolul de mai jos câteva informații importante despre acordarea acestui concediu pentru tratarea problemelor medicale.

Cine poate beneficia de concediu medical?

Pentru ca o persoană să poată primi indemnizație de concediu medical, ea trebuie să dețină calitatea de asigurat și să aibă un stagiu minim de cotizare de cel puțin 6 luni realizate în ultimele 12 anterioare perioadei pentru care se va acorda concediul.

Totodată, beneficiază de acest drept și cei care primesc șomaj, dar și alte categorii de persoane, precum asociați, acționari sau comanditari, membri ai asociației familiale, persoanele autorizate să desfășoare activități independente sau persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii și indemnizații.

Ce tipuri de concediu medical există?

Concediul medical este reglementat de OUG nr.158/2005, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. Conform legii, există următoarele situații în care se acordă concediu medical:

  • Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – poate fi solicitat în urma unei accident petrecut în timpul liber sau în cazul unei boli. Se acordă pentru o perioadă de cel mult 180 de zile dintr-un an, iar indemnizația primită de salariat va fi în valoare de 75% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele 6 luni sau de 100% dacă este vorba de urgențe medico-chirurgicale, SIDA, neoplazii, tuberculoză, boală infectocontagioasă din grupa A.
  • Concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale – Un angajat poate beneficia de acest concediu pentru 180 de zile pe an, timp în care încasează 80% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni anterioare incidentului sau de 100% pentru urgențe medico-chirurgicale.
  • Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav – unul dintre părinții unui copil cu vârsta sub 7 an care se îmbolnăvește poate solicita acest tip de concediu. În cazul unui copil cu handicap, concediul medical se poate acorda pentru un minor sub 18 ani. Valoarea indemnizației va fi de 85% din venitul brut.
  • Concediu medical pentru sarcină și lăuzie – are o durată minimă obligatorie de 42 de zile, dar poate fi prelungit până la 126 de zile. Angajata va încasa 85% din media veniturilor brute lunare.
  • Concediu medical pentru risc maternal – poate fi solicitat de femeile însărcinate, care au născut recent sau alăptează, dacă activitatea pe care o prestează la locul de muncă poate pune în pericol sănătatea acestora și a copilului. Valoarea indemnizației va fi de 75% din baza de calcul, fără să fie nevoie de un stagiu de cotizare.
  • Concediu medical pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă – se acordă pentru a facilita reintegrarea în muncă a angajatului. Poate fi acordat prin reducerea timpului de lucru, concediu pentru carantină sau ca tratament balnear în cazul celor care se află în incapacitate temporară de muncă, pentru cel mult 90 de zile.

Cum se acordă concediul medical?

Angajatorul are obligația să completeze o adeverință care atestă calitatea de asigurat a salariatului și prezintă informații despre situația concediilor medicale ale acestuia din ultimele 12 luni. În baza adeverinței și a diagnosticului primit, concediul medical pentru angajat poate fi eliberat de către medicul de familie, primar sau de către un medic din policlinică ori spital.

Valoarea indemnizației va fi calculată în funcție de codul de diagnostic, cel de care se ține cont și pentru stabilirea tipului de concediu medical oferit unei persoane încadrate în muncă.

Suma aferentă zilelor lucrătoare din primele 5 zile calendaristice de concediu medical este achitată de către angajator, iar restul perioadei va fi suportată de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. În cazul în care firma unde salariatul lucrează își încetează activitatea, plata concediului medical va fi preluată de către Casa de Sănătate teritorială.

Care este durata concediului medical?

Un concediu medical poate fi acordat pentru o perioadă maximă de 180 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni, calculat din prima zi de îmbolnăvire a angajatului. Pentru a beneficia de o durată maximă, începând cu ziua calendaristică 91, concediul medical se poate prelungi până la 180 doar cu avizul unui medic expert al asigurărilor sociale.

Perioada de concediu medical este un drept al oricărei persoane angajate. Concediul medical nu afectează vechimea în muncă, pentru că toate zilele se consideră stagiu de cotizare, iar zilele libere necesare pentru vindecare și recuperare nu pot fi refuzate de către angajator.

Domenii: HR

Digital Workforce SRL

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →

Platforma Comunicate Wall-Street.ro poate permite doar introducerea unor link-uri NoFollow. Pentru publicarea unui comunicat cu link DoFollow vă rugăm să trimiteți solicitarea către bogdan.ilie@internetcorp.ro. Mulțumim!