COMUNICAT DE PRESĂ

Publicat pe 17 Decembrie 2020
BLOCKBUSTER MEDIA lansează PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PENTRU PROFESIONIȘTII DE MÂINE - PROF-IN, dedicat tinerilor elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar (licee tehnologice, școli profesionale și postliceale)

BLOCKBUSTER MEDIA S.R.L. anunță lansarea programului „Pregătire practică pentru profesioniștii de mâine – PROF-IN” cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/633/6/14/131116, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Operaţiunea – Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCD.

Obiectivul general:

- Proiectul vizează îmbunătățirea competențelor profesionale pentru un grup de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu domiciliul în regiunile Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-    Vest Oltenia și Centrul țării având ca scop final creșterea gradului de ocupare a pieței de muncă într-un interval de 24 de luni. 

- Stagiile de practică se vor derula cu precădere în domenii de specializare cum ar fi: Producție Media, Electronică și Automatizări, Industria Alimentară, Turism și ecoturism, etc. și pentru calificări precum *Nivel 4 de calificare: Tehnician producție film și televiziune și Tehnician operator procesare text/imagine. Acestor calificări li se pot adăuga și altele, relevante pentru activitatea BLOCKBUSTER MEDIA și a companiilor partenere unde BLOCKBUSTER MEDIA poate facilita accesul elevilor pentru derularea programelor de practică și învățare la locul de muncă.

Scopul proiectului

- este acela de a oferi servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe la nivelul actual al pieței muncii, precum și facilitarea si organizarea unor stagii de practică și învățare în diverse companii partenere din sectoarele economice, potențial competitive conform SNC și SNCDI.

Rezultate așteptate:

- Calificarea unui număr de 140 de persoane din grupul țintă (respectiv minim 76% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

- Ocuparea unui loc de muncă de către minimum 40 persoane din grupul țintă (21% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

Valoarea totală eligibila a proiectului: 2.372.979,34 lei

Durata proiectului: proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, până în luna august 2022

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru mai multe detalii vizitați website-ul www.prof-in.ro 

Beneficiar:

BLOCKBUSTER MEDIA SRL

CUI: RO 14525205

Reg.Com.: J40/2183/2002

Tara: ROMANIA

Adresa: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 2, SOS. PANTELIMON,

NR. 247, BL. 54, SC. 1, ET. 16, AP. 92, BUCURESTI

Domenii: Media, Educatie

ASIAMI Concepts & Crafts S.R.L.

lansarea CONCURSULUI PE MESERII 

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →

Platforma Comunicate Wall-Street.ro poate permite doar introducerea unor link-uri NoFollow. Pentru publicarea unui comunicat cu link DoFollow vă rugăm să trimiteți solicitarea către bogdan.ilie@internetcorp.ro. Mulțumim!