Cum poți gestiona contabilitatea în firmă: X resurse la care poți avea oricând acces

Publicat pe 24 Februarie 2021
Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea agenților economici, conform Legii contabilității.

Contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

Tipuri de funcții ale contabilității

Există mai multe tipuri de funcții îndeplinite de departamentul de contabilitate în cadrul unei afaceri. Aceste funcții contabile sunt:

Contabilitatea financiară

Prin intermediul contabilității finaciare, compania înregistrează tranzacțiile contabile și convertește informațiile rezultate în situații financiare. Responsabilitatea sa principală este de a genera situații financiare care să reflecte în mod echitabil rezultatele financiare și starea organizației. Beneficiarii principali pentru situațiile finaciare elaborate sunt persoanele din afară, precum investitorii și creditorii.

Analiza economico-financiară a rezultatelor relevă factorii şi cauzele care au generat o anumită stare de fapt, precum şi remediile care se impun pentru îmbunătăţirea funcţionării organizaţiei. Totodată, prin procedee şi metode ale analizei şi statisticii economico-sociale se evidenţiază tendinţele ce se manifestă în sistem, cu implicaţii asupra evoluţiilor viitoare.

Contabilitatea de gestiune

Reglementările privind contabilitatea entităţilor economice prevăd ca pe lângă contabilitatea financiară de evidenţiere a gestiunii şi a dinamicii patrimoniului, a relaţiilor cu terţii şi a rezultatelor economico-financiare, societăţile să-şi organizeze şi să-şi conducă contabilitatea de gestiune prin care să se furnizeze informaţii confidenţiale necesare elaborării şi fundamentării hotărârilor privind managementul şi gestiunea afacerilor după criterii de eficienţă şi raţionalitate.

Prin intermediul contabilității de gestiune managementul companiei examinează rezultatele financiare și operaționale ale unei afaceri, căutând oportunități de a îmbunătăți rezultatele și poziția financiară a entității. De asemenea, aceștia pot consilia conducerea cu privire la stabilirea prețurilor. Beneficiarul lor principal este echipa de management. Acest grup poate participa la proiecte de analiză a costurilor în întreaga organizație.

Contabilitatea fiscală

Prin intermediul contabilității fiscale compania se asigură că respectă reglementările fiscale aplicabile, ceea ce înseamnă, de obicei, asigurarea faptului că declarațiile fiscale sunt completate corect și depuse în timp util. Cei care realizează această funcție contabilă se pot angaja, de asemenea, în planificarea fiscală, cu intenția de a amâna sau elimina plăți fiscale, optimizând valoarea taxelor ce trebuie plătite către stat. Beneficiarul principal este echipa de management.

Auditul intern

Grupul de audit intern examinează procesele companiei pentru a identifica punctele slabe ale controlului, frauda, risipa și gestionarea necorespunzătoare. De asemenea, aceștia pot oferi sfaturi cu privire la cele mai bune sisteme de control pentru a se aplica diferitelor procese sau a modului de modificare a controalelor existente. Munca lor aduce beneficii atât echipei de conducere (prin eliminarea cheltuielilor excesive), cât și investitorilor (prin reducerea riscului de pierdere).

Unele posturi din cadrul departamentului contabil pot fi implicate în mai multe dintre aceste funcții, deși personalul de audit intern nu are de obicei alte atribuții, pentru a fi perceput ca fiind independent de funcțiile pe care le examinează.

Contabilitate internă sau externalizare

Serviciile de gestiune financiar-contabilă pot fi livrate de un departament intern sau pot fi externalizate, deși în ultima vreme, tehnologia a desființat în mare măsură granița dintre cele două tipuri de ținere a contabilității. De asemenea, pot fi externalizate doar anumite părți ale contabilității firmei, precum contabilitatea primară.

Câteva dintre aplicațiile principale relevante pentru folosirea eficientă a tehnologiei includ:

  • Un sistem de gestionare a practicii care înregistrează detaliile financiare legate de performanța firmei, inclusiv activitatea în curs de desfășurare și nivelul debitorilor, al costurilor, al profitului și al investiției în active fixe;
  • Software de gestionare și arhivare a dosarelor;
  • Un program pentru cartea mare capabil să se ocupe de procesarea datelor financiare ale clienților (acesta trebuie să fie actualizat regulat și să aibă modele care se conformează cerințelor statutare privind contabilitatea);
  • Software de înregistrare a timpului (în general, acesta vine integrat în modulele de facturare pentru strângerea facturilor, precum și pentru monitorizarea timpului și productivității pe persoană și pe client);
  • Un sistem pentru activele fixe, în mod ideal cu integrare directă către registrul clientului, care calculează sume precum amortizarea și câștigul sau pierderea la cedare;
  • Software pentru calcularea valorilor activelor și datoriilor pentru activele în sistem de leasing (opțional); și
  • Aplicații specializate pentru asistarea firmelor în automatizarea multor sarcini procedurale.

Resurse și referințe externe

Forța referințelor externe constă în faptul că o firmă poate fi stimulată de realizările altora. De exemplu, o firmă adoptă o anumită abordare față de colectarea datoriilor și, în ciuda contactelor regulate cu rău-platnicii, are o perioadă de colectare medie de 75 de zile. Această firmă poate să ajungă să creadă că 75 de zile este cel mai bun rezultat posibil. Însă alte firme utilizează tehnici diferite sau aranjamente de facturare diferite și obțin un ciclu de colectare de 30 de zile. Acest tip de diferență ar trebui să motiveze „firma de 75 de zile” să-și revizuiască procesele pentru a ajunge mai aproape de rezultatul „30 de zile”. Rapoartele de referințe externe oferă adesea ponturi generalizate referitoare la îmbunătățirea performanței, iar abordarea de grup restrâns permite partenerilor sau personalului cu experiență să adreseze întrebări mai detaliate despre procese sau politici care oferă rezultate mai bune.

În multe țări există proiecte specializate de analiză comparativă (unele sunt conduse de firme de consultanță, iar altele sunt conduse sau sponsorizate de asociația profesională națională). Un bun exemplu îl constituie PCPS/TSCPA National MAP Survey (Chestionarul Național MAP al PCPS/TSCPA) publicat de Institutul American al Contabililor Publici Autorizați (AICPA).

CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați - https://ceccar.ro/ro/) pune la dispoziție, în limba română, un model de broșură de prezentare elaborat de International Federation of Accountants (IFAC) care poate ajuta clienții actuali și potențiali să înțeleagă gama de servicii disponibile și diferențele dintre acestea, în ce situații sunt adecvate, precum și beneficiile fiecăruia și poate fi adaptată pentru a reflecta serviciile oferite de fiecare firmă de contabilitate (https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/02/Ghid-de-gestionare-a-activitatilor-pentru-PMM-ed-IV.pdf). Aceasta reflectă Standardul Internațional privind Misiunile Conexe (ISRS) 4400 revizuit, aprobat de International Auditing and Assurance Board (IAASB) la începutul anului 2020, aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite începând cu ianuarie 2022, pe care CECCAR îl va pune în curând la dispoziție, gratuit, în limba română. Amintim că CECCAR a tradus și a publicat în limba română Standardul Internațional privind Serviciile Conexe ISRS 4400 aflat în vigoare.

Domenii: Economie

Digital Workforce SRL

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →

Platforma Comunicate Wall-Street.ro poate permite doar introducerea unor link-uri NoFollow. Pentru publicarea unui comunicat cu link DoFollow vă rugăm să trimiteți solicitarea către bogdan.ilie@internetcorp.ro. Mulțumim!