Măsurile pe care le pot lua companiile pentru protecția mediului înconjurător

Publicat pe 25 Iunie 2021
Protecția mediului înconjurător reprezintă un subiect tot mai important în strategiile de afaceri ale companiilor românești. Conform directivei europene, începând din anul 2017, companiile cu peste 500 de angajați au obligația să elaboreze un raport de sustenabilitate, în care să prezinte impactul lor asupra economiei, responsabilitatea pentru angajaţi, societate şi pentru mediul înconjurător.

Directiva a fost transpusă printr-un ordin de ministru care a restrâns aria de aplicabilitate la companiile cu acționariat de stat sau cele listate la bursă. Multe dintre multinaționalele prezente în România realizau deja acest raport, pentru armonizarea cu strategia grupului din care fac parte.

Cele mai importante direcții de acțiune pentru protecția mediului sunt diminuarea consumului de energie, reducerea emisiilor și gestionarea eficientă a deșeurilor prin creșterea nivelului de reciclare. Pentru realizarea acestor obiective din strategiile de CSR (corporate social responsibility), companiile apelează frecvent la colaborarea cu o organizație de transfer de responsabilitate de mediu denumită pe scurt OIREP.

Pe baza expertizei specialiștilor din OIREP-uri, companiile românești au aplicat măsuri eficiente pentru protecția mediului înconjurător, dintre care cele mai importante sunt:

 • alocarea multi-level a responsabilităților pentru performanțele de mediu, pentru îmbunătățirea percepției importanței aspectelor de mediu la nivelul conducerii companiilor;
 • implementarea unor sisteme eficiente de management energetic;
 • implementarea unor măsuri de eficiență energetică care au generat reduceri imediate ale consumurilor de energie și implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • derularea de programe voluntare pentru identificarea și diminuarea pierderilor de apă în procesele de producție sau pe amplasamentele lor;
 • reducerea consumurilor de apă specifice activităților economice desfășurate;
 • scăderea cantităților de deșeuri generate, în efortul de a îmbunătăți utilizarea resurselor;
 • utilizarea unor instrumente de design ecologic pentru produsele lor;
 • crearea unor parcuri de vehicule în clasele Euro V și VI;
 • asumarea riscurilor de mediu în legătură directă cu riscurile reputaționale.

Măsuri pentru diminuarea consumului de energie

La nivelul marilor companii, strategia de eficientizare a consumului de energie și diminuare a amprentei de carbon include măsuri precum:

 • utilizarea aparaturii electronice cu consum redus de energie, monitoare și calculatoare cu standarde ecologice înalte;
 • aplicarea unui sistem de măsurare, optimizare și monitorizare a acțiunilor derulate pentru reducerea consumului total de energie;
 • implementarea unui cadru de management energetic performant pentru reducerea utilizării resurselor naturale și prevenirea poluării;
 • utilizarea practicilor sustenabile în proiectarea și administrarea proprietăților imobiliare, inclusiv realizarea de analize de evaluare energetică pentru sediile proprii și certificarea de clădiri verzi;
 • stabilirea unor proceduri de renovare și reamenajare a spațiilor folosite care să includă surse regenerabile locale pentru autoconsum.

Măsuri pentru reducerea emisiilor

 • implementarea unor instalații de cogenerare și trigenerare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • optimizarea consumului de carburanți aferent autovehiculelor din flota proprie;
 • instalarea de stații de încărcare a vehiculelor electrice pentru stimularea mobilității nepoluante;
 • popularizarea mersului cu bicicleta în condiții de siguranță și amenajarea de parcări pentru biciclete;

Măsuri pentru gestionarea eficientă a deșeurilor

Pentru obiectivul de gestionare eficientă a deșeurilor cele mai populare acțiuni sunt:

limitarea tipăririi pe hârtie de către angajați și utilizarea hârtiei reciclate;

 • promovarea soluțiilor digitale în gestionarea documentelor interne și a celor din relațiile comerciale cu clienții, furnizorii și alți colaboratori;
 • colectarea separată a deșeurilor, în funcție de tipul de deșeu, prin asigurarea infrastructurii necesare;
 • cuantificarea, monitorizarea și informarea asupra progresului aferent acestor inițiative.

Eforturile de responsabilizare față de mediu reflectă gradul de deschidere a companiilor față de economia verde. Prin implementarea unor sisteme de management a mediului toate nivelurile organizaţiei să fie informate și instruite în legătură cu obiectivele de mediu şi aplicarea lor.

Domenii: Lifestyle

Digital Workforce SRL

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →

Platforma Comunicate Wall-Street.ro poate permite doar introducerea unor link-uri NoFollow. Pentru publicarea unui comunicat cu link DoFollow vă rugăm să trimiteți solicitarea către bogdan.ilie@internetcorp.ro. Mulțumim!