Mijloace fixe sau obiecte de inventar: Ce reprezinta acestea si ce rol au în fluxul de lucru?

Publicat pe 10 Februarie 2021
De multe ori, antreprenorii ori cei care fac primii pași în tainele contabilității sunt nedumeriți cu privire la diferența dintre mijloacele fixe și obiectele de inventar. Acest lucru se datorează și faptului că, în timp ce mijloacele fixe au o definiție dedicată în Codul fiscal, obiectele de inventar nu se bucură de același „privilegiu”, fapt care face ca cele două elemente contabile să fie de multe ori confundate.

Dacă sunt luate în considerare câteva aspecte fiscale și contabile, diferența dintre mijloacele fixe și obiectele de inventar apare mult mai evidentă decât s-ar putea vedea la o primă vedere. 

„Ghidul” în acest excurs este legislația specifică și în primul rând Codul fiscal.

Mijloace fixe

Codul fiscal are o definiție „dedicată” pentru mijloacele fixe, dar nu și pentru obiectele de inventar. Astfel, în conformitate cu art. 7 pct. 28 din Capitolul III (Definiții), Titlul I (Dispoziții generale) al legii amintite (Legea nr. 227/2015), mijlocul fix este „orice imobilizare corporală, care este deținută pentru 

  • a fi utilizată în producția sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terților sau în scopuri administrative, 
  • dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an și 
  • o valoare egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului” (2.500 lei).

Altfel spus, orice activ/echipament/investiție al/a unei companii care îndeplineşte cumulativ cele trei condiţii arătate mai sus este un mijloc fix.

Obiecte de inventar

Prin deducție, orice alt activ care nu îndeplinește una dintre cele trei condiții – utilizat în producția de bunuri ori în prestarea de servicii; valoare mai mare de 2.500 de lei; durată normală de utilizare mai mare de un an – poate fi încadrat în categoria obiectelor de inventar. Acest fapt este evidențiat și de acte normative de valoare juridică mai mică – ordine, regulamente. Astfel, în documentul „Regulile și politicile contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din 19.08.2016”, la articolul 46 se precizează că „Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu valoare mai mică decât limita prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de folosință sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum și bunurile asimilate acestora.”

Amortizare vs. deductibilitate

O altă diferență notabilă, legată însă de caracteristicile arătate mai sus ale celor două tipuri de active (și care poate fi considerată mai degrabă un rezultat al respectivelor caracteristici) este tratamentul fiscal, respectiv considerarea cheltuielilor lor de achiziție drept cheltuieli deductibile totale ori cheltuieli amortizabile.

Obiectele de inventar sunt considerate întotdeauna cheltuieli deductibile, după cum o arată Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Sunt cheltuieli deductibile, cu titlu de exemplu următoarele: a) cheltuielile cu achiziționarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și mărfuri; (...)”. Ele sunt recunoscute în contabilitate drept o cheltuială totală în momentul achiziției și dării lor în funcțiune.

Spre exemplu, un laptop cu o valoare mai mică de 2.500 de lei va fi considerat obiect de inventar, iar cheltuiala cu achiziționarea sa va fi deductibilă integral în luna în care a fost achiziționat.

Pe de altă parte pentru mijloacele fixe nu vorbim de o „deducere” a cheltuielilor de achiziție, ci de o deducere a amortizării cheltuielilor de achiziție: „Cheltuielile aferente achiziționării, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum și investițiile efectuate la acestea se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării potrivit prevederilor prezentului articol. (art. 28 din Legea nr.227/2015)”. Altfel spus, pentru mijloacele fixe, spre deosebire de obiectele de inventar, în fiecare lună (pentru numărul de luni pentru care mijlocul fix este în funcțiune) se calculează și se înregistrează amortizarea bunului respectiv, pe toată durata de amortizare a mijlocului fix, care este apoi luată în considerare la calculul cheltuielilor lunare deductibile. 

Spre exemplu, un laptop cu o valoare mai mare de 2.500 de lei va fi considerat obiect de inventar, iar cheltuiala cu achiziționarea sa va fi deductibilă lună de lună pe întreaga durată de viață a acestuia, durată de viață care este luată din normele specifice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice). Spre exemplu, pentru un laptop în valoare de 3.492 lei cu durata de viață de 3 ani, amortizarea va fi de 97 lei /lună pentru fiecare lună din următorii 3 ani, începând cu luna următoare celei în care a fost achiziționat laptopul (3.492 lei = 36 luni * 97 lei).

Nu toate mijloacele fixe sunt însă amortizabile. Excepție fac acele mijloace fixe care nu își pierd valoarea în timp datorită folosirii, asa cum sunt terenurile, operele de artă, fondul comercial, lacurile, bălţile şi iazurile care nu sunt rezultatul unei investiţii, orice mijloc fix care nu îşi pierde valoarea în timp datorită folosirii (potrivit normelor), casele de odihnă proprii, locuinţele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazieră, altele decât cele utilizate pentru desfăşurarea activităţii economice.

Rolul în fluxul de lucru

Prin definiție, mijloacele fixe sunt active utilizate în producția sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terților sau în scopuri administrative (este una dintre condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite pentru ca o imobilizare corporală să fie mijloc fix).

Pe de altă parte, obiectele de inventar pot fi de asemenea imobilizări corporale utilizate în fluxul de producție sau prestarea de servicii, dar care spre deosebire de mijloacele fixe fie au o valoare mai mică de 2.500 de lei, fie o durată normală de utilizare mai mare sau egală cu un an (sau ambele).

Există însă și obiecte de inventar care nu îndeplinesc prima condiție - de a fi utilizate în producția sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terților sau în scopuri administrative, astfel că, din punctul de vedere al fuxului de lucru se situează în afara acestuia.

Atenție

Cheltuielile cu obiectele de inventar influențează direct profitul companiei, în vreme ce cheltuielile cu mijloacele fixe sunt înregistrate eșalonat în contabilitate, ceea ce nu afectează direct și imediat profitul firmei.

Pentru mijloacele fixe trebuie întocmit un registru de amortizare în care să se menționeze durata de amortizare și valoarea amortizabilă lunară. De asemenea, pentru obiectele de inventar trebuie întocmită o fișă de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință.

Domenii: Finante-banci

Digital Workforce SRL

Vrei ca informatia ta sa ajunga la publicul pe care il tintesti? Publica un comunicat de presa →

Platforma Comunicate Wall-Street.ro poate permite doar introducerea unor link-uri NoFollow. Pentru publicarea unui comunicat cu link DoFollow vă rugăm să trimiteți solicitarea către bogdan.ilie@internetcorp.ro. Mulțumim!